Středisko Střela pořádá...

Středisko Střela pořádá...

Narozdíl od jednotlivých oddílů, středisko samotné nepořádá mnoho vlastních akcí, ale podporuje v tomto směru aktivity svých oddílů. Středisko pořádá akce spíše většího typu či akce pro veřejnost, mezi které patří následující:

Nicméně můžete se také podívat do kalendáře všech akcí, kde naleznete jak akce střediska, tak i akce, které pořádají jednotlivé oddíly.