Středisko Střela Plzeň

Středisko Střela Plzeň je jednou z jednotek organizace Junák - český skaut, z.s.. Vzniklo v roce 1945 z předválečných skautských oddílů a po dvou zákazech Junáka pracuje nyní nepřetržitě od počátku roku 1990. Oddíly střediska se věnují výchově všech věkových kategorií, od těch nejmladších, světlušek a vlčat, přes skautky a skauty, až po věk roverský. Mnozí roveři již aktivně pomáhají ve vedení oddílů, jimiž prošli.

Jakkoli se jednotlivé oddíly liší ve specifickém zaměření svého programu, k němuž patří mimo jiné sport, kultura, pomoc bližním, ochrana přírody či výchova k uvědomělému občanství, to základní mají společné. Všechny vycházejí ve své činnosti z ideálù, na nichž stojí skauting po celém světě. Skautské hnutí dnes existuje ve 216 zemích světa, má padesát milionů členů a je největším mezinárodním výchovným hnutím. U nás skautuje přes 60 tisíc osob. Skauti a skautky na celém světě dodržují stejné skautské zákony a mají shodný výchovný systém. Skauting nabízí dětem dobrodružství, romantiku, naplnění dětských snů a seberealizaci. To vše opřené o srozumitelný mravní zákon.

Skautky a skauti střediska Střela se snaží naplňovat poslání skautingu svou aktivitou. Mezi ostatními skautskými středisky je Střela právem nepřehlédnutelná díky svým akcím pořádaným pro jednotlivé věkové kategorie a otevřeným i ostatním střediskům, díky tradičně dobrým výsledkům na nejrùznějších skautských závodech i velkému důrazu na humanitární činnost.

Výroční zprávy (od roku 2007)