Skauting a Střela

Středisko StřelaLogo Junák

Skautské středisko Střela Plzeň Skládá se z jedenácti oddílů s více než 300 členy. Klubovny oddílů se nacházejí v Českém údolí a ve Starém Plzenci. Ve vedení jednotlivých oddílů stojí zkušení vedoucí s odpovídajícím vzděláním v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Členové oddílů střediska se často zapojují do organizace kulturních, sportovních, charitativních nebo ekologických projektů, pravidelně se také účastní mezinárodních skautských setkání.

Skauting a Junák

Skauting je celosvětové výchovné hnutí vedoucí mladé lidi k samostatnosti a spolupráci. Existuje v 216 zemích světa, skautek a skautů je přes 40 miliónů. Junák - český skaut, z.s. je největší občanské sdružení dětí a mladých lidí v České republice. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. 

Více o skautingu a Junáku naleznete na http://verejnost.skaut.cz/media