Středisková rada a vedení střediska

Středisková rada řídí chod střediska a rozhoduje o všech zásadních záležitostech v oblastech výchovné práce, organizace a hospodaření.

Schází se pravidelně jednou za měsíc. V roce 2007 se muselo naše středisko vypořádat s organizační změnou celé organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR. Na volebním sněmu střediska, který se v souvislosti s touto transformací konal v listopadu 2007, došlo k obměnám ve vedení rady. Celkově ubylo volených funkcí, většina odborníků na jednotlivé oblasti práce střediska je nyní jmenována a nemá rozhodovací pravomoc. Je tak za svou činnost plně odpovědná vedení střediska, voleným členům střediskové rady a vedoucím jednotek (oddílům mladších členů, roverskému kmeni, oddílům OS). Složení střediskové rady je v tomto období následující:

 • Vedoucí střediska: Kateřina Jonášová
 • Zástupce vedoucí střediska: Marek Lukáš
 • Člen rady: Tereza Jedličková, Lenka Vrabcová, Martin Jonáš
 • Zástupce Kmene dospělých: Miluška Náhlíková
 • Výchovná zpravodajka: Lenka Vrabcová
 • Výchovný zpravodaj: Jiří Křenek
 • Hospodářka: Tereza Jedličková
 • Vůdce 52. OS: Jaroslav Topinka
 • Vůdce 53. OS: Jiří Ládr
 • Vůdkyně 3. RK: Marie Gillová

Členy střediskové rady jsou dále následující vůdci oddílů mladších členů:

 • Vůdce 51. oddílu Jednapadesátka: Petr Zima, učitel na ZŠ a správce sítě
 • Vůdce 52. oddílu Žlutá střelka: Jakub Mareš, student Stavební fakulty ČVUT
 • Vůdkyně 53. oddílu Šedá střelka: Olga Zítková, studentka Lékařské fakulty UK
 • Vůdce 53. oddílu Šedá střela: Tomáš Křenek, zaměstnanec Ústavu chemických procesů AV ČR
 • Vůdkyně 54. oddílu Stříbrná střelka: Dana Singerová, studentka Právnické a Ekonomické fakulty UK
 • Vůdce 54. oddílu Modrá střela: Martin Kykal, student Strojní fakulty ZČU
 • Vůdce 57. oddílu Zelená střela: Adam Šimek, student Fakutly umění a designu JEP
 • Vůdkyně 58. oddílu Sluneční údolí: Olga Dankovičová, studentka Pedagogické fakulty ZČU